Thi THPT quốc gia năm 2020: Bộ giáo dục và đào tạo không công bố đề thi minh họa

Ngày đăng : 11.12.2019 12:40

Thi THPT quốc gia năm 2020: Bộ giáo dục và đào tạo không công bố đề thi minh họa. Vì vậy, giáo viên của các trường dựa vào đề minh họa của năm 2019 để hướng dẫn cho học sinh ôn tập.

Theo công vố của Bộ giáo dục và đào tạo: Đề thi THPT Quốc Gia 2020 không thay đổi về phương án thi so với kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019. Bài thi gồm có 5 phần thi:  Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên(Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội(Lịch sử, Địa lý, Gíao dục công dân). Chỉ duy nhất bài thi môn Ngữ Văn là thi theo hình thức tự luận, còn tất cả các môn khác thi theo là hình thức trắc nghiệm

 

 

Nội dung đề thi THPT Quốc Gia năm 2020 chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Các viện, các trường Đại Học, cao đẳng trên cả nước dựa vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2020 để tuyển sinh.

 

 

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến