Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2018 SGS&ĐT Tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng : 24.10.2017 12:14
 

Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, thông báo phát hành tài liệu: hướng dẫn ôn tập "Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018" tất cả các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và Giáo dục công dân.

Bộ tài liệu này, nhằm giúp các nhà trường THPT, giáo viên, học sinh chủ động xây dựng chương trình khung kế hoạch giảng dạy, cũng như học tập, nhằm mục đích đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018.
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán: Download     
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Văn: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sử: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn Địa: Download
    >>>>> Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 môn GDCD: Download

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến