Chính sách dành cho Đại lý

Ngày đăng : 16.01.2017 23:29
Sản phẩm dành cho đại lý:  

     + Thẻ học trực tuyến 365STUDY.VN
   
 + Sản phẩm USB giáo dục: USB-365STUDY.VN


Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có tên sau đây mới được phép làm Đai Lý của 365STUDY.VN
     1. Nhà sách.
     2. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.
     3. Tất cả giáo viên trên toàn quốc.
     4. Các trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa và Luyện Thi. 

Hồ sơ đăng kí làm đại lý tải theo đường LINK sau:

Hỗ Trợ Trực Tuyến