Hội Anh Văn Việt Mỹ
Sứ mệnh của Anh văn Hội Việt Mỹ là tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng một công cụ hữu hiệu và sắc bén, đó là Anh ngữ. Với nền tảng Anh ngữ vững chắc, các bạn trẻ Việt Nam tự tin, đủ năng lực hội nhập với nền giáo dục thế...
Chi tiết
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.
Chi tiết
Đại học công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ Thông tin trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu Á.
Chi tiết
Đại học văn lang
Trường ĐH Văn Lang là một cơ sở giáo dục ĐH đa ngành, không thuộc sở hữu Nhà nước, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, một mặt bảo đảm cung cấp và chăm lo những điều kiện học tập có chất lượng cho người học, một mặt bảo đảm cung cấp cho thị...
Chi tiết
Đại học hàng hải Việt Nam
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các cấp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt Nam lớn nhất nước. Nhà trường có sứ mạng đi đầu cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nước...
Chi tiết
Đại học Huế
Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công nghệ tiến tiến, hiệu quả
Chi tiết
Đại học mở TP.HCM
Trường Đại học Mở TPHCM là trường đại học công lập đa ngành theo định hướng ứng dụng. Với 25 năm hình thành và phát triển, Trường đã trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các trường đại học tại TP.HCM, với 17 ngành đào tạo với bậc học từ đại học...
Chi tiết
Đại học cảnh sát nhân dân
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Bộ công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của...
Chi tiết
 • Đại học cảnh sát nhân dân
  Đại học cảnh sát nhân dân

  Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh...

 • Đại học mở TP.HCM
  Đại học mở TP.HCM

  Trường Đại học Mở TPHCM là trường đại học công lập đa ngành theo định hướng ứng dụng. Với 25 năm hình thành và phát triển, Trường đã trở thành cơ sở...

 • Hội Anh Văn Việt Mỹ
  Hội Anh Văn Việt Mỹ

  Sứ mệnh của Anh văn Hội Việt Mỹ là tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng một công cụ hữu hiệu và sắc bén, đó là Anh ngữ. Với...

 • Đại học văn lang
  Đại học văn lang

  Trường ĐH Văn Lang là một cơ sở giáo dục ĐH đa ngành, không thuộc sở hữu Nhà nước, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, một mặt bảo đảm cung cấp...

 • Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

 • Đại học công nghệ thông tin
  Đại học công nghệ thông tin

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu...

 • Đại học Huế
  Đại học Huế

  Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công...

Hỗ Trợ Trực Tuyến