Hội Anh Văn Việt Mỹ - VUS
VUS-Cung cấp các chương trình đào tạo Ang ngữ chất lượng cho trẻ em, thiếu niên và người lớn với mức học phí hợp lý, thông qua phương pháp giảng dạy sinh động, cùng với môi trường học tập tương tác cao, được các tổ chức giáo dục quốc tế cấp giấy...
Chi tiết
Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng .
Chi tiết
Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin trực thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM là một trong những trường TOP về đào tạo nhân sự IT
Chi tiết
Đại Học Văn Lang HCM
Đại Học Văn Lang-HCM là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Chi tiết
Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các cấp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt Nam lớn nhất nước. Nhà trường có sứ mạng đi đầu cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nước...
Chi tiết
Đại Học Huế
Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công nghệ tiến tiến, hiệu quả
Chi tiết
Đại Học Mở TP.HCM
Trường Đại học Mở TPHCM là trường đại học công lập đa ngành theo định hướng ứng dụng. Với 25 năm hình thành và phát triển, Trường đã trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các trường đại học tại TP.HCM, với 17 ngành đào tạo với bậc học từ đại học...
Chi tiết
Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Bộ Công An; và đây là trung tâm nghiên cứu khoa...
Chi tiết
 • Đại Học Văn Lang HCM
  Đại Học Văn Lang HCM

  Đại Học Văn Lang-HCM là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

 • Hội Anh Văn Việt Mỹ - VUS
  Hội Anh Văn Việt Mỹ - VUS

  VUS-Cung cấp các chương trình đào tạo Ang ngữ chất lượng cho trẻ em, thiếu niên và người lớn với mức học phí hợp lý, thông qua phương pháp giảng dạy...

 • Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
  Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin trực thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM là một trong những trường TOP về đào tạo nhân sự IT

 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
  Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng .

 • Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
  Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

  Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh...

 • Đại Học Mở TP.HCM
  Đại Học Mở TP.HCM

  Trường Đại học Mở TPHCM là trường đại học công lập đa ngành theo định hướng ứng dụng. Với 25 năm hình thành và phát triển, Trường đã trở thành cơ sở...

 • Đại Học Huế
  Đại Học Huế

  Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công...

Hỗ Trợ Trực Tuyến