Đề ôn thi giữa kỳ 1 môn Toán 12 có đáp án

Ngày đăng : 09.10.2020 02:33

Câu 37: Một doanh nghiệp sản xuất và bán một loại sản phẩm với giá 45 (ngàn đồng) mỗi sản phẩm, tại giá bán này khách hàng sẽ

mua 60 sản phẩm mỗi tháng. Doanh nghiệp dự định tăng giá bán và họ ước tính rằng nếu tăng 2 (ngàn đồng) trong giá bán thì mỗi

tháng sẽ bán ít hơn 6 sản phẩm. Biết rằng chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 27 (ngàn đồng). Vậy doanh nghiệp nên bán sản phẩm với

giá nào để lợi nhuận thu được là lớn nhất ?
A. 46 ngàn đồng. B. 47 ngàn đồng. C. 48 ngàn đồng.             D. 49 ngàn đồng.0

Hỗ Trợ Trực Tuyến