17 tuổi đã hoàn thành xong chương trình Đại Học
Nguyễn Vũ Khánh Linh, 17 tuổi đã hoàn thành xong chương trình Đại Học và được tập đoàn FPT tuyển dụng.
Chi tiết
Vĩnh Phúc cho học sinh tạm nghỉ học để chống dịch COVI19 kể từ ngày 16-3-2020
Sau một tuần cho học sinh đi học trở lại từ ngày 9-3-2020, Vĩnh Phúc cho học sinh tạm nghỉ học để chống dịch COVI19
Chi tiết
Tỉnh duy nhất cho học sinh đi học tính đến ngày 14/3
Tỉnh duy nhất cho học sinh đi học đến thời điểm hiện tại ngày 14-3-2020 là tỉnh Vĩnh Phúc.
Chi tiết
BGD&ĐT kế hoạch kết thúc năm học và thi THPT Quốc Gia 2020
BGD&ĐT đã lên phương án kế hoạch kết thúc năm học và thi THPT Quốc Gia 2020
Chi tiết
Bộ 100 câu hỏi và trả lời về phòng và chống dịch bệnh Covid19 trong các cơ sở giáo dục
Bộ 100 câu hỏi và trả lời về phòng và chống dịch bệnh Covid19 trong các cơ sở giáo dục
Chi tiết
Đề thi mẫu ĐGNL môn Anh
Đề thi mẫu ĐGNL môn Anh
Chi tiết
Đề thi mẫu ĐGNL môn Sinh
Đề thi mẫu ĐGNL môn Sinh
Chi tiết
Đề thi mẫu ĐGNL môn Hóa
Đề thi mẫu ĐGNL môn Hóa
Chi tiết
Đề thi mẫu ĐGNL môn Lý
Đề thi mẫu ĐGNL môn Lý
Chi tiết

Hỗ Trợ Trực Tuyến