Đề thi giữa kỳ 1 môn Toán 12 trường THPT Việt Đức Hà Hội năm 2020-2021

Ngày đăng : 09.10.2020 00:15

Đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Việt Đức – Hà Nội mã đề 021 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Ma trận đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Việt Đức – Hà Nội:
I. Thống nhất chương trình
Giải tích 12: Đến hết bài tiệm cận của đồ thị hàm số.
Hình học 12: Đến hết bài thể tích khối đa diện.

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến