Tôi tài giỏi bạn cũng thế, một cuốn sách hay về sơ đồ tư duy bạn nên đọc

Ngày đăng : 17.08.2016 13:58
Tôi tài giỏi bạn cũng thế của tác giả Adam Khoo viết cho những bạn trẻ cùng rơi vào hoàn cảnh của mình. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ năng và phương pháp đã mang tới thành công vượt bậc cho cậu bé Adam Khoo kém cỏi và dĩ nhiên bạn cũng có thể thành công như vậy.

Cuốn sách này giúp bạn tăng cường tối đa tận dụng của bộ não hoặc giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Phương pháp học tập và tư duy giới thiệu trong quyển sách này:
1. TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ TIN VÀ LÀM CHỦ CUỘC SỐNG.
2. ÁP DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY.
3. PHÁT HUY TRÍ NHỚ SIÊU VIỆT ĐỂ VIẾT LẠI CÁC SỰ KIỆN.
4. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU RÕ RÀNG.
5. ÁP DỤNG HỢP LÝ PHƯƠNG PHÁP THI CỬ HIỆU QUẢ.
Đọc trực tuyến hoặc download:
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến