Tài liệu ôn thi HK2 lớp 8 tất cả các môn

Ngày đăng : 12.06.2020 16:18
Ban quản trị 365STUDY.VN và Thầy ThS. Đinh Hiếu Đức gửi đến tất cả các em học sinh bộ tài liệu ôn thi HK2 tất cả các môn lớp 8.

ĐĂNG KÍ KÊNH YouTube của Thầy để nhận video và tài liệu học mới nhất:ĐỀ ÔN THI HK2 TẤT CẢ CÁC MÔN LỚP 8

Môn Toán:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/%5B365study.vn%5D-de-cuong-on-tap-hk2-toan-8-nam-2017-2018-truong-ngo-si-lien-ha-noi.pdf

Môn Văn:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/%5B365study.vn%5D-Noi-dung-on-tap-HK2-van-8-nam-2020.docx
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/Mot%20so%20dang%20de%20bai%20van%20on%20tap%20ve%20tho%20Bac%20Ho.doc
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/De%20thi%20ngu%20van%208%20ki%20II%202020.docx

Môn Anh:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn_-20-de-thi-hk2-tieng-anh-8-co-dap-an.pdf

Môn Lí:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/De%20KT%20hoc%20ki%202%20mon%20Vat%20li%208%20Co%20MT%20DA%201920.doc
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/KT%20HOC%20KY%202%20LY%208.doc
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/Ma%20tran%20de%20Kt%20HK2%20mon%20Vat%20li%208%20va%209%201920.doc

Môn Hóa:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/DE%20CUONG%20ON%20TAP%20HKII%20HOA%208.doc

Môn Sinh:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-de-thi-HK2-mon-Sinh-8.doc
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-de-thiHK2-mon-Sinh8-2019-020.docx
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-De-ma-tran-dap-an-Sinh-8-HKII-giam-tai.docx
Môn Sử:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-de-thi-HKII-Lich-su-8-2019-2020.docx
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-de-thi-HK2-mon-Su-nam-2019-2020.doc
Môn Địa:
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-De-thi-HK2-co-dap-an-mon-Dia8-2020.docx
/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop-8/365study.vn-De-cuong-on-tap-HK2-mon-Dia-8-nam-2019-2020.doc

SHARE NGAY ĐỂ GẶP MAY MẮN VÀ ĐẠT ĐIỂM CAO KHI THI HK2 CÁC EM NHÉ!!!!!!!!!!!!!!

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến