Tài liệu ôn thi HK2 lớp 10 tất cả các môn

Ngày đăng : 11.06.2020 12:06
Ban quản trị 365STUDY.VN và Thầy ThS. Đinh Hiếu Đức gửi đến tất cả các em học sinh bộ tài liệu ôn thi HK2 tất cả các môn lớp 10.
Để ủng hộ cho Thầy Đinh Hiếu Đức đã SHARE tài liệu học tập cho các em, các em đăng kí kênh YouTube để cảm ơn Thầy Đức nhé:
 (Chỉ mất 3s ĐĂNG KÍ KÊNH YouTube để cảm ơn Thầy)MÔN TOÁN: /uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_toan10.pdf
MÔN ANH:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_anh10.pdf
MÔN VĂN:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_van10.pdf
MÔN LÍ:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_li10.pdf
MÔN HÓA:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_hoa10.pdf
MÔN SINH:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_sinh10b.pdf
MÔN SỬ:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_su10.pdf
MÔN ĐỊA:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_dia10.pdf
MÔN CÔNG DÂN:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_cd10.pdf
MÔN TIẾNG NHẬT:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_nhat10.pdf
MÔN TIẾNG PHÁP:/uploads/library/2020/on-tap-hk2-lop10/on-tap-hk2_phap10.pdf

NHỚ SHARE NGAY VÀ LƯU VỀ TƯỜNG FACEBOOK ĐỂ ÔN TẬP.
Em nào cần đề thi nữa thì INBOX riêng Thầy qua Messenger.
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến