Tài liệu ôn thi HK2 lớp 12 tất cả các môn

Ngày đăng : 11.06.2020 17:10
Ban quản trị 365STUDY.VN và Thầy ThS. Đinh Hiếu Đức gửi đến tất cả các em học sinh bộ tài liệu ôn thi HK2 tất cả các môn lớp 12.

Để ủng hộ cho Thầy Đinh Hiếu Đức đã SHARE tài liệu học tập cho các em, các em đăng kí kênh YouTube Thầy nhé:
 (Chỉ mất 3s ĐĂNG KÍ KÊNH YouTube để cảm ơn Thầy)

SHARE về và LƯU ngay để học các em nhé!!!!!!!!

Môn Toán:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_toan12.pdf
Môn Văn:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_van12.pdf
Môn Anh:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_anh12.pdf
Môn Lí:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/de-on-tap-HK2-li-12.pdf
Môn Hóa:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_hoa12.pdf
Môn Sinh:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_sinh12.pdf
Môn Sử:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_su12.pdf
Môn Địa: /uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_dia12.pdf
Môn Công dân:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_cd12.pdf
Môn Tiếng Pháp:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_phap12.pdf
Môn Tiếng Nhật:/uploads/library/2020/on-tap-HK2-lop12/Ontapk2_nhat12.pdf
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến