Tìm cực trị của hàm số hợp

Ngày đăng : 18.12.2020 16:45
Tìm cực trị của hàm số hợp.
Tài liệu gồm 38 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo Nhóm Word Và Biên Soạn Tài Liệu Môn Toán THPT, hướng dẫn giải bài toán tìm cực trị của hàm số hợp f(u(x)) khi biết đồ thị hàm số f(x), được phát triển dựa trên câu 46 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến