Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Hoàng Văn Thụ Nam Định - Lần 2

Ngày đăng : 26.06.2020 10:08

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Toán trường Hoàng Văn Thụ – Nam Định.
Nội dung đề thi bám sát cấu trúc đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành trước đó.
Đề thi có đáp án các mã đề 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 890.
Ma trận đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Toán trường Hoàng Văn Thụ – Nam Định:

 
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao
Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số 1 0 1 0
Cực trị của hàm số 1 1 1 0
GTLN – GTNN của hàm số 1 0 0 1
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 1 1 0 0
Đồ thị và sự tương giao 0 1 1 2
Công thức mũ và công thức lôgarit 1 0 0 0
Hàm số mũ và hàm số lôgarit 0 1 1 0
Phương trình mũ và phương trình lôgarit 0 1 1 1
Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit 0 1 0 1
Nguyên hàm 1 0 1 0
Tích phân 0 1 1 1
Ứng dụng của nguyên hàm – tích phân 0 1 0 0
Số phức 1 1 0 0
Phương trình bậc hai trên tập số phức 0 1 0 0
Tập hợp điểm biểu diễn số phức 0 0 1 0
Thể tích khối đa diện 1 1 0 1
Khối tròn xoay 1 1 1 0
Hệ trục tọa độ Oxyz 1 0 0 0
Phương trình mặt cầu 1 1 0 0
Phương trình mặt phẳng 1 1 0 0
Phương trình đường thẳng 1 0 1 0
Toán 11 2 1 2 1

------- NỘI DUNG ĐỀ THI --------
de-thi-thu-mon-toan-lan-2-hoang-van-thu-nam-dinh
de-thi-thu-mon-toan-lan-2-hoang-van-thu-nam-dinh
de-thi-thu-mon-toan-lan-2-hoang-van-thu-nam-dinh
de-thi-thu-mon-toan-lan-2-hoang-van-thu-nam-dinh
de-thi-thu-mon-toan-lan-2-hoang-van-thu-nam-dinh
de-thi-thu-mon-toan-lan-2-hoang-van-thu-nam-dinh
------- BẤM THI THỬ ONLINE CÓ ĐÁP ÁN -------
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến