Đề thi HK2 môn Toán 11 Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam năm 2017-2018

Ngày đăng : 24.06.2020 08:15
ĐỀ THI HK2 NĂM HỌC 2017-2018
        Môn Toán - Lớp 11
Nội dung đề thi gồm 2 phần:
+ Phần 1: Trắc nghiệm ( 5 điểm).
15 câu trắc nghiệm bao gồm 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
+ Phần 2: Tự luận ( 5 điểm).
4 câu tự luận bao quát các vấn đề của học kỳ 2 gồm giới hạn, tính liên tục của hàm số, đạo hàm, phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số.
Trích dẫn một số câu khó trong đề thi

Câu 12. Một chất điểm chuyển động theo phương trình S=t^3-3t^2+3t+1, trong đó t được tính bằng giây (s)S được tính bằng mét (m) . Tính vận tốc  của chất điểm tại thời điểm t=2 ( giây) .
A. 6m/s.
B. 3m/s.
C. 2m/s.
D. 1m/s.

------- TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY -------


------- XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY -------
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến