Chọn Công nghệ thông tin, chọn lộ trình nghề nghiệp cho tương lai

Ngày đăng : 17.08.2016 13:51
Định hướng lập nghiệp bằng ngành Công Nghệ Thông tin, không chỉ là nghề nghiệp tuyệt vời mà còn là con đường đưa các bạn trẻ khám phá những sản phẩm công nghệ mới của thế giới trong tương lai.
Ngành công nghệ thông tin đang thiếu hụt trầm trọng nhân lực hiện tại và tương lai như: 
+ Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo(AI).
+ Lưu trữ đám mây.
+ Công nghệ thực tế ảo(VR).
+ Công nghệ thực tế tăng cường(AR).
+ Công nghệ blockchain.
+ Khoa học dữ liệu(Bigdata).
+ An ninh mạng.
Và các lĩnh vực quan trọng khác như: Internet vạn vật(IoT), quy trình kinh doanh và gia công phần mềm.

Theo báo cáo của một đơn vị đào tạo ngành Công nghệ thông tin số 1 tại Việt Nam nhấn mạnh: Do trong bối cảnh công nghệ thế giới đang dần chuyển đổi mọi quy trình về tự động hóa, với thông minh hóa, trí tuệ nhân tạo(AI) thì nhu cầu ngành công nghệ thông tin sẽ vẫn còn "rất nóng" trong tương lai.
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến