Tài liệu Hóa 11
No video
Học phí: Chưa có giá
Liên hệ
365studyCTV
Giảng dạy: 365studyCTV
Khóa học: 9 chương trình - 10 bài giảng
Số lần xem bài: 903 lần
Nội dung bài học
Tất cả chương trình khóa học
10 bài học
00:00
Chương 1: Sự điện ly
0 bài học
00:00
Chương 2: Nito - photpho
0 bài học
00:00
Chương 3: Cacbon - Silic
0 bài học
00:00
Chương 6: Hidrocacbon không no
0 bài học
00:00
Chương 7: Hidrocacbon thơm
0 bài học
00:00
Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
0 bài học
00:00
Chương 9: Axit cacboxylic - Andehit - Xeton
0 bài học
00:00
Bình luận: 0
  Khóa học liên quan
  • 365studyCTV
   5  
   00h00m - 289 lượt học
   Miễn phí
  • 365studyCTV
   5  
   00h00m - 903 lượt học
   Miễn phí
  • 365studyCTV
   5  
   00h00m - 0 lượt học
   Miễn phí

  Hỗ Trợ Trực Tuyến