Đề kiểm tra 1 tiết Toán THPT

1 chuyên đề
12 bài giảng
0 video
12 tài liệu
Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 12
ThS. Đinh Hiếu Đức
Tổng hợp đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số có đáp án và video giải chi tiết. Các đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 bao gồm các đề kiểm tra 1 tiết (45 phút), đề kiểm tra định kỳ cuối chương … theo hình thức trắc nghiệm, tự...
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)

Hỗ Trợ Trực Tuyến