Thông tin tuyển sinh 2020 Đại Học Luật TPHCM

Ngày đăng : 07.01.2020 13:27

Trường Đại Học Luật TP. HCM là trường Đại Học Trực Thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, là cơ sở đào tạo uy tín nhất và là trường đào tạo cán bộ về Pháp Luật uy tín, chất lượng nhất của khu vực phía Nam.
Trường ĐH Luật TP.HCM không tổ chức kỳ kiểm tra năng lực trong năm 2020. Thay vào đó nhà trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh độc lập.0

Hỗ Trợ Trực Tuyến