Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Ngày đăng : 21.12.2020 08:58

Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 06 điểm, phần tự luận chiếm 04 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

TẢI ĐỀ THI TẠI ĐẬY


0

Hỗ Trợ Trực Tuyến