Đề thi HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình

Ngày đăng : 17.12.2020 06:29

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình được dành cho học sinh khối 10 theo học chương trình Toán 10 cơ bản (chương trình chuẩn), đề thi gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình:
+ Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho |MA + 2MB| = 6|MA – MB| là:
A. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC.
B. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính R = 2AC với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.
C. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.
D. M nằm trên đường trung trực của BC.
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x – 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên R. B. Hàm số nghịch biến trên R.
C. Đồ thị hàm số là một đường thẳng. D. Đồ thị hàm số là một Parabol.
+ Cho phương trình ax + b = 0. Chọn mệnh đề sai?
A. Phương trình luôn có nghiệm khi và chỉ khi a khác 0 và b khác 0.
B. Phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi a = b = 0.
C. Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi a = 0 và b khác 0.
D. Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi a khác 0.

TẢI ĐỀ THI

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến