Đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ – HCM

Ngày đăng : 10.10.2020 22:14

Đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ – HCM

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ – HCM:
Câu 6(1,5 điểm)
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số trong các trường hợp sau:
a) Là số chẵn và các chữ số không nhất thiết khác nhau.
b) Là số lẻ, các chữ số khác nhau đôi một và chữ số hàng trăm phải lớn hơn 2.
Câu 7(3 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;2), B(3;3) và đường tròn (C) có phương trình: (x – 1)^2 + (y + 2)^2 = 25.
a) Viết phương trình (C1) là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo AB.
b) Viết phương trình đường tròn (C2) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm A, tỉ số k = -2.
Câu 8(0,5 điểm)
Cho lục giác đều ABCDEF tâm O (như hình vẽ bên). Gọi K là trung điểm BD, M là trung điểm EF. Sử dụng tính chất của phép quay đã học, chứng minh tam giác AMK đều.
de-thi-giua-ki-1-toan11-truong-nguyen-cong-tru-HCM

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến