Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên

Ngày đăng : 24.06.2020 21:04
Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên mã đề 101 gồm 24 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 6 : 4, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết phần tự luận.

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên:
Chủ đề 1. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn / hai ẩn.
+ Giải được các bất phương trinh và hệ bất phương trình bậc nhất.
+ Ứng dụng giải bài toán tìm TXĐ.

Chủ đề 2. Dấu của nhị thức bậc nhất.
+ Giải các bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu.
+ Giải các bất phương trình có dạng tích thương các nhị thức.

Chủ đề 3. Dấu của tam thức bậc hai.
+ Giải các bất phương trình bậc hai.
+ Giải được bất phương trình bậc hai.
+ Giải được bất phương trình chứa tham số m liên quan tới điều kiện có nghiệm.

Chủ đề 4. Cung và góc lượng giác. Giá trị lương giác của một cung.
+ Nhận biết được các công thức giá trị lượng giác của một cung bội 2π và các cung liên kết.
+ Xác định cung khi biết phương trình lượng giác cơ bản, xác định giá trị lượng giác khi biết một giá trị lượng giác và điều kiện của cung đó

Chủ đề 5. Công thức lượng giác.
+ Nhận biết được công thức cộng, công thức nhân đôi.
+ Cho một tỷ số lượng giác. Tính giá trị lượng giác của cung nhân đôi.
+ Biến đổi công thức từ tích thành tổng và tổng thành tích.
+ Xác định đẳng thức thích hợp dạng rút gọn.
Chủ đề 6. Phương trình đuờng thẳng.
+ Biết chỉ ra VTCP / VTPT của đường thẳng.
+ Biết viết phương trình đường thẳng biết điểm đi qua và VTPT hoặc VTCP.
+ Biết viết phương trình đường thẳng biết điểm đi qua và VTPT hoặc VTCP, qua hai điểm.
+ Tính khoảng cách.
Chủ đề 7. Phương trình đường tròn.
+ Biết xác định tâm và bán kính của đường tròn.
+ Xác định tham số m để phương trình cho trước là phương trình đường tròn.
+ Xét tương giao đường thẳng và đường tròn.
-------- TẢI ĐỀ THI BẰNG FILE ẢNH -------
de-thi-hk2-toan-10-ptdtnt-thai-nguyen
de-thi-hk2-toan-10-ptdtnt-thai-nguyen
de-thi-hk2-toan-10-ptdtnt-thai-nguyen

-------- TẢI ĐỀ THI BẰNG FILE PDF -------


-------- XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT TẠI ĐÂY -------
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến