Danh sách khóa học FREE của Thầy Đinh Hiếu Đức

Ngày đăng : 09.10.2019 21:32
KHÓA HỌC TOÁN 10
  + Phương pháp chứng minh phản chứng: XEM NGAY
KHÓA HỌC TOÁN 11
 
+ Toàn tập công thức lượng giác 10,11: XEM NGAY
  + Phương trình Lượng Gíac cơ bản: XEM NGAY
  + Quy tắc đếm(quy tắc cộng và quy tắc nhân): XEM NGAY
 
+ Xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng phân biệt:
   
 ===> Ví dụ 1: XEM NGAY
     ===> Ví dụ 2: XEM NGAY

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến