Chinh phục lý thuyết hóa học trong đề thi thử THPT Quốc Gia
No video
Học phí: 300.000đ
Đăng ký học
ThS. Đinh Hiếu Đức
Giảng dạy: ThS. Đinh Hiếu Đức
Khóa học: 2 chương trình - 9 bài giảng
Số lần xem bài: 2708 lần
Tất cả tài liệu chinh phục lý thuyết hóa học trong đề thi thử THPTQG 2018 đều có đáp án và lời giải chi tiết. 
Nội dung khóa học gồm:
1. Tổng ôn lý thuyêt Hóa 12
     + 636 câu trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ.
     + 450 câu lý thuyết Amin, Aminoacid, Protein.
     + 400 câu lý thuyết Cacbonhidrat.
     + 355 câu lý thuyết Đại cương về kim loại.
     + 323 câu lý thuyết Polime và vật liệu polime.
     + 313 câu lý thuyết Sắt và một số kim loại quan trọng.
     + 305 câu lý thuyết Este-lipid.
2. Tổng ôn lý thuyết Hóa 11
     + 1156 câu lý thuyết Tổng hợp hóa vô cơ .
     + 231 câu lý thuyết đại cương hóa hữu cơ.
     + 224 câu lý thuyết Hidrocacbon.
     + 217 câu lý thuyết Nito photpho.
     + 202 câu lý thuyết Cacbon - Silic.
     + 199 câu lý thuyết ancol-phenol-dẫn xuất halogen.
     + 128 câu lý thuyết Sự điện li.
Thầy hi vọng rằng, với tất cả tài liệu Lý Thuyết Hóa Học ở trên sẽ giúp cho các bạn tự tin chinh phục con đường đại học.
Nội dung bài học
Bình luận: 0
    Khóa học liên quan

    Hỗ Trợ Trực Tuyến