Tài liệu Toán 10

9 chuyên đề
6 bài giảng
0 video
6 tài liệu
[ĐS]_Chương 1: Mệnh đề và tập hợp
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[ĐS]_Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[ĐS]_Chương 3: Phương trình và hệ phương trình
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[ĐS]_Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[ĐS]_Chương 5: Thống kê
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[ĐS]_Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[HH]_Chương 1: Vecto
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
[HH]_Chương 2: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)
 [HH]-Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
ThS. Đinh Hiếu Đức
Đăng ký học chuyên đề
Học phí : Miễn phí
5
(0 bình luận)

Hỗ Trợ Trực Tuyến